Aqua-Life Ltd, deniz suyu ve tuzlu suyun tuzdan arındırılmasına yönelik geliştirilmiş cihazlar
üreten genç, güçlü ve geleceği parlak bir firmadır. Polonya’da henüz çok yakın bir zamanda
tescil edilmiş olmasına rağmen Aqua-Life Ltd. uzun zaman ortaya konulmuş olması sebebi
ile üretime yönelik güçlü bir temele sahiptir. Başlangıçtan bu yana faaliyetlerimizi uluslararası
pazarlara yönlendirdik ve dünya çapında bir çok firma ile işbirliği yaptık. Şu anda bazı
Asyalı, Amerikalı ve birçok Avrupalı firma tuzlu su arıtma tesislerimize ilgi göstermektedir.
Firmamız tarafından üretilen tuzlu su arıtma ekipmanları yoğunluğu ve mobil olması ile
karakterize edilmiştir, bu sebeple, kamunun yanı sıra otel kompleksleri veya fabrikalar gibi
özel sektörlerde de kullanılabilirler.

 

Tatlı su sıkıntısı yaygın bir şekilde bilinen bir durumdur; ve dünya üzerinde elde edilebilirliği
gittikçe zorlaşmaktadır. Tatlı ve temiz su kıtlığı, daha çok kurak bölgelerde bulunan ve Dünya
üzerindeki karasalın yaklaşık olarak %60’ını meydana getiren 40’ın üzerinde ülkede hissedilmektedir.
Gerek nüfus gerekse zenginliğin dünya çapında artması ile suya talebin artması
ve de küresel iklim değişikliklerinin bir çok bölgede çölleşmeye ve su sağlanabilirliğinin
azalmasına sebep olması sebebi ile bilim adamları, bu noksanlığın yaygın hale geleceğini
düşünmektedirler.
Bu eksiklik, toplamda yeryüzündeki suların %98’ini meydana getiren tuzlu su (2-12 g(L), deniz
suyu (12g/L - 45 g/L), ve yeraltı suyu rezervlerinin tuzdan arıtılmaları ile giderilebilir. Su
kıtlığı, açlık, hastalık, siyasal iktidarsızlık ve hatta silahlı çatışmalara yol açabilir; bu sebeple
doğru önlemlerin alınamaması tehlikeli ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Her seviyeden hükümetler,
şu anda ve gelecekte suyu güvence altına almak için politik, ekonomik ve teknolojik
önlemler almak için özel planlar formüle etmeli ve uygulamalıdırlar.
Tüm yukarıdakiler nazara alındığında, ters ozmos tuzlu su arıtma sistemlerinin benimsenmesi
ve kullanılması, bu önemli probleme son derece etkin ve uygun maliyetli bir çözümdür.
Yeni ve iyileştirilmiş/geliştirilmiş tuzlu su arıtımının kullanımı su kıtlığına engel olacak ve
ulaşılabilirliğini artıracaktır.

Ters Ozmoz İşlemi

Yüksek tuz konsantrasyonundaki bir solüsyona basınç uygulayarak Ters Ozmozla solvent
(çözücü), bir membrandan daha düşük konsantrasyonda solüsyona geçerken yüksek konsantrasyondaki
çözünmüş madde bir tarafta, solvent (çözücü) diğer tarafta kalır. Bu işlem
ters ozmoz olarak adlandırılır. Pratikte bu, su moleküllerinin yarı geçirgen bir membrandan
preslenmesi gibi görünmektedir. Sonuç olarak, su iki kola ayrılır ; tüketiciye sağlanan ürün
suyu (saflaştırılmış su) , ve suyu alınmış/süzülmüş tuzlu su. Membran separasyonunun
derecesi son derece yüksektir , çünkü, membran gözenek büyüklüğünden daha iri safsızlıklar
içeri nüfuz edemezler. Membran; virüsler, bakteriler de dahil olmak üzere mikroorganizmaları,
radyonüklitleri (radyoaktif çekirdek), ve de organik maddeleri alıkoyar.

Aqua-Life Çözümleri

Aqua-Life Ltd. firması yeni bir tuzlu su arıtma sistemi konsepti üreticisidir: sadece pompalar
değil, dünyada eşi benzeri olmayan tuzlu su arıtma tesisleri.
Tuzlu su arıtma tesislerimizde hiç bir boru hattı bulunmamaktadır. Bunun yerine, destek
ve ana yapısal eleman görevi gören bloklar içerisine kanallar yerleştirilmiştir. İlaveten, bu
bloklar modüler bir tasarıma sahip olup herhangi bir kapasitede tuzlu su arıtma tesisi inşa
etmek amacı ile birbirlerine bağlanarak istifler oluşturulabilir. Yakın geçmişte Aqua-Life Ltd,
3 ve 25 m3/saat kapasiteye sahip olmak üzere APPR eksenel-dalgıç pompa serisi iki model
sunmuştur.
HP pompa, Dupleks (çift kat) ve Süper Dupleks çelikten yapılmaktadır. Tüm kayar yüzeyler
karbon takviyeli PEEK polimer ile kaplıdır. Bizim geliştirmiş olduğumuz eksenel-pistonlu HP
pompa mevcut tüm gelişmelerden farklılık gösterir. Yenilikçi özelliği: deniz suyunun, yüksek
basınç konsantrasyonu ile harekete geçen piston ve hareketli burçlarla bir rotor boşluğuna
pompalanmasıdır. Bu sebeple ERI ve Danfoss ile aynı kapasiteye ulaşmaktayız. Bizim HP
pompamız tek-ünitelidir ve takviye pompası yoktur.