ecocarb

Aktif karbonlar ( Toz, granül, silidirik )

 

 

 

Aktif Karbon yüksek oranda karbon ihtiva eden, çok gözenekli ve çok yüksek iç yüzey alanına sahip bir malzemedir. Aktif karbonun bu özellikleri kendisine çok kuvvetli bir adsorplama özelliği sağlar.

Aktif Karbon temel olarak kömür, hindistan cevizi kabuğu veya odundan üretilir. Toz, granül ve silindirik tipleri mevcuttur.

Aktif Karbon, su-hava arıtımında ve endüstriyel proseslerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

İçme Suyu Arıtımı : Organik bileşiklerin ve klorun tutulmasında

Atıksu Arıtımı : COD – BOD5 değerlerinin son arıtımında, renk gideriminde

Hava Arıtma : Solvent geri kazanmada, koku gideriminde, hidrokarbonların arıtımında

Madencilik